Skole- og uddannelseschef - Sønderborg Kommune

Kan du skabe følgeskab og samling omkring en opgave med at tage Skole- og Uddannelsesområdet til næste niveau? Har du indsigt i skoleområdet, og kan du udøve nærværende ledelse overfor dine decentrale ledere? Kan du agere i en politisk ledet organisation og et landskab med mange aktive aktører? Så er det sikkert dig, Sønderborg Kommune leder efter til en utroligt spændende position som skole- og uddannelseschef.

Sporene er lagt

Skoleområdet i Sønderborg Kommune står i dag på en god platform med stor diversitet og høj kvalitet i skoletilbuddene, høj faglighed, høje karaktergennemsnit og ikke mindst generelt god trivsel blandt elever og lærere. Byrådet i Sønderborg Kommune har et ønske om at tage folkeskolen til næste niveau i de kommende år. Det handler både om de fysiske rammer, og også om, at kvaliteten i undervisningen skal styrkes yderligere. 

Byrådet har besluttet, at det kommende årti skal være skolernes årti. Derfor investeres der i skolerenoveringer og generel forbedring af de fysiske rammer og læringsmiljøer for at sikre et endnu bedre og mere inspirerende undervisningsmiljø. Der lægges penge og kræfter i – sammen med alle interessenter i og omkring folkeskolen – at videreudvikle Fremtidens skole i Sønderborg Kommune. Som en væsentlig del af kvalitetsarbejdet er byrådets partier enige om at investere ca. 50 millioner kroner årligt i skolerenoveringer og fysiske anlæg – i alt en halv milliard kroner i den kommende 10-årige periode.

En del heraf er endvidere udvikling af specialområdet samt forslag til indretning af skoledistrikter – evt. med flydende skoledistrikter, udvikling af profilskoler m.v. 

På uddannelsesområdet ønsker Byrådet at sætte fokus på en række strategiske indsatser under overskrifterne: Tiltrækning og fastholdelse af uddannelser - Det gode studieliv og attraktive studieboliger - Høj kvalitet og gode overgange i skole og ungdomsuddannelse samt Synergi med job og erhverv 

Opgaven

Som ny fagchef får du opgaven med at lede Skole- og Uddannelsesområdet med i alt ca. 1070 ansatte og indeholdende 16 folkeskoler og SFO, specialskole og SFO, Vidensby Sønderborg samt Unesco Learning City. Du indgår i chefgruppen i Børn, Uddannelse og Sundhed, og du referer til fagdirektøren for området.

Mange store og spændende udviklings-, implementerings- og driftsopgaver venter dig – i en kommune, hvor der er ambitioner og politiske ønsker om yderligere udvikling af det samlede område. De vedtagne politikker og overordnede planer for Skole- og Uddannelsesområdet skal videreføres. En stor og vigtig opgave for dig vil således være at medvirke til at konkretisere disse planer, prioritere indsatserne og definere konkrete handlinger – herunder kommunikere og skabe følgeskab og ejerskab blandt såvel egne ledere og medarbejdere som hos øvrige eksterne samarbejdspartnere. 

Vi leder efter en dygtig leder

Implementeringsopgaven er stor og kræver en dygtig leder, som har et godt overblik, sans for struktur og er en dygtig kommunikator. En god baggrund vil være indsigt i og erfaring med ledelse i det brede uddannelsesområde, først og fremmest folkeskoleområdet. Du har endvidere kendskab til at arbejde i en offentlig organisation og kan arbejde tværfagligt sammen med forskellige interne og eksterne samarbejdspartnere. Du har en god analytisk kapacitet og handlekraft, der gør dig i stand til at gennemskue og håndtere kompleksiteten i opgaveområdet og den mangfoldighed, som der er i opgavekrav og -løsning. 

5 overordnede kompetencer er centrale

  • Du kan sætte retning og skabe følgeskab i din ledelse.
  • Du er tilgængelig og nærværende – på distancen.
  • Du kan udvikle – men i høj grad også implementere. Du er handlingsorienteret og dygtig til processer. 
  • Du er en stærk formidler og kommunikator – du kan agere i et område med mange ildsjæle og personer med stærke holdninger. 
  • Du har stærke samarbejdsevner både horisontalt og vertikalt.

Andet

Læs mere om stillingen på www.muusmann.com/stillinger. Her kan stillings- og personprofilen ses.

Ansøgningsfrist: søndag den 10. marts 2024

Kontakt gerne direktør, Nicolai Dupont Heidemann, Sønderborg Kommune, tlf. 20259933 eller partner i MUUSMANN, Carsten Søgaard, tlf. 30 30 28 81.

Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger.

 

Sønderborg Kommune ligger naturskønt med 200 km kyst, store løvskove, historiske slotte, Dybbøl Banke og fine landsbymiljøer. Historien er tæt på, men kulturarven bremser ikke for innovationen. Vi gør plads til store tanker – og så går vi i gang. Området er præget af iværksætteri. Kommunen er med sine ca. 74.000 indbygger den 16. største i Danmark. Byrådets vision tager udgangspunkt i kommunens grundfortælling – Sønderborg Kommune: Udsigt i verdensklasse - og kommunens tre styrkepositioner: Storbyen i naturen, grænselandet og handlekraft. Læs mere på www.sonderborgkommune.dk.

Ansøg
Del i dit netværk Del på Facebook Del på X Del på LinkedIn Del på Google Plus Udskriv Tip en ven
Logo:
Stillingsbetegnelse: Skole- og uddannelseschef
Frist:
Organisations adresse: Jyllandsgade 36 6400 Sønderborg
Kontaktpersoner:

Direktør, Nicolai Dupont Heidemann, Sønderborg Kommune, tlf. 20259933 eller partner i MUUSMANN, Carsten Søgaard, tlf. 30 30 28 81

1. samtalerunde: Torsdag den 14. marts 2024
Testforløb hos MUUSMANN: Mandag den 18. marts 2024
2. samtalerunde: Torsdag den 21. marts 2024
Tiltrædelse: Den 1. maj 2024
MUUSMANN
Mail: info@muusmann.com
Telefon: 70 11 20 22
CVR: 31 74 77 32