Økonomichef - Dansk Psykolog Forening

Har du erfaring med økonomistyring, it, administrativ procesoptimering og digitalisering? Er du vant til at være sparringspartner for en direktør eller en politisk ledelse? Kan du både arbejde strategisk, sikre solid daglig drift og skabe databaseret innovation og forretningsudvikling? Så er det måske dig, Dansk Psykolog Forening leder efter til at udfylde stillingen som økonomichef med ansvar for økonomi og digitalisering.

Dansk Psykolog Forening er en faglig organisation for psykologer i Danmark. Foreningen er i gang med en langsigtet udviklingsproces, hvor en styrket drift af økonomi og it, opbygning af et moderne datacockpit og øget digitalisering spiller en nøglerolle i bestræbelserne på at være på forkant med forandringerne på arbejdsmarkedet og medlemmernes stigende forventninger til foreningens ydelser og service.

Opgaven
Som økonomichef får du en nøglerolle i arbejdet med at formulere og indfri målene for fremtidens forening. Du refererer direkte til direktøren, samarbejder tæt med foreningens øvrige ledelse og bliver daglig leder af Økonomi og It, der består af 3 medarbejdere og en studentermedhjælp.

Hovedopgaven for dig og dit team er at levere en solid og effektiv drift af foreningen gennem professionel administration på økonomi- og it-området, proaktiv understøttelse og udvikling af foreningens administrative processer og udarbejdelse af datainformeret ledelsesinformation, solid rapportering og gennemarbejdede beslutningsoplæg til foreningens direktør, formand og bestyrelse. Samtidig skal du understøtte og drive foreningens databaserede innovation og digitale forretningsudvikling sammen med de medlemsrettede funktioner. Alt sammen med det formål at understøtte, at foreningen kan levere tidssvarende, værdiskabende medlemsservice, realisere de strategiske mål og udnytte ressourcerne optimalt.

Den kommende økonomichef kommer til at spille en central rolle i forhold til at indfri de ambitioner, der ligger bag indførelse af en række nye IT-systemer og den øgede digitalisering i DP. Økonomichefen skal implementere beslutningerne og skabe tryghed i overgange mellem forskellige IT-systemer. Der foreligger desuden en central opgave i forhold til at sikre øget grad af gennemsigtighed i forhold til, hvad midlerne i DP anvendes til – altså udgiftssiden.

Økonomichefen skal være en moderne økonomichef, som kan arbejde med økonomi på et strategisk niveau, og som kan være garant for sikker styring uden de store overraskelser. Økonomichefen deltager i bestyrelsesmøderne og skal kunne sikre, at bestyrelsen har et solidt, informativt og proaktivt grundlag at træffe beslutninger ud fra i forhold til økonomi, budget, regnskab m.v.

Din dagligdag bliver præget af en vekslen mellem ledelse, strategisk økonomistyring og hands-on opgaveløsning. Parallelt med at lede dit team skal du f.eks. udarbejde og følge op på foreningens budget og regnskab og bidrage til at levere tidssvarende, proaktiv og handlingsorienteret økonomistyring og ledelsesinformation.

Arbejdsstedet er Psykologernes hus i Stockholmsgade 27-29 på Østerbro i København.

Personen
Stillingen som økonomichef er spændende, kompleks og krævende og stiller krav til chefens faglighed som eksponent for moderne økonomistyring.

Den kommende økonomichef skal have en tilgang til opgaverne, hvor resultater via samarbejde og et tværgående samspil ikke blot er noget, der tales om, men skal praktiseres og udvikles med et kontinuerligt fokus på at opnå resultater i fællesskab.

Økonomichefen skal være en dygtig kommunikator og formidler, som på en forståelig, direkte og ærlig måde kan formidle vanskeligt stof, og som ser professionel formidling og dialog som forudsætninger for at skabe resultater.

Økonomichefen skal praktisere en ledelsesstil og arbejdsform, hvor der tales åbent om udfordringer, problemer og muligheder. Økonomichefen skal kunne tænke ud af boksen, finde nye vinkler, se mulighederne, være åben og nysgerrig og have en innovativ tilgang til opgaveløsningerne. Den kommende økonomichef skal være proaktiv i alle henseender og kunne spotte udviklinger og tendenser, som kan påvirke økonomien og økonomistyringen hos DP.

Venlig, imødekommende og ordentlig må meget gerne være prædikater, som andre mennesker typisk hæfter på den kommende økonomichef som grundlag for et ukompliceret samspil med medarbejdere og den øvrige ledelse i DP.

Der forventes en relevant videregående uddannelse, gerne suppleret med en lederuddannelse. Det er en fordel – men ikke et krav – at den kommende økonomichef har ledelseserfaring. Det er også en fordel med kendskab til økonomiarbejdet i en privat forening, men det er ikke et krav. Den kommende økonomichef kan eksempelvis for nuværende varetage en funktion som chefkonsulent i en kommune eller region. Økonomichefen kan også have en baggrund som eksempelvis revisor. Det forventes at kandidaten behersker engelsk på forhandlingsniveau. Den kommende økonomichef skal være drevet af udvikling og have tydelige ambitioner for fremtidens økonomistyring hos DP.

Økonomichefen refererer til direktør Jacob Stengaard Madsen.

Andet
Læs mere om stillingen på www.muusmann.com/stillinger. Her kan stillings- og personprofilen ses i menuen til højre.

Ansøgningsfrist: søndag den 14. august 2022

Kontakt gerne direktør Jacob Stengaard Madsen på Tlf. 29 11 21 69 eller searchchef i MUUSMANN Carsten Søgaard, tlf. 30 30 28 81.

Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger.

Dansk Psykolog Forenings vision er at sikre psykologers vilkår og kompetencer samt arbejde for menneskers psykiske velfærd og trivsel. Foreningen har 11.700 medlemmer, der arbejder i det private, liberale og offentlige Danmark, og bygger på et stærkt fundament af høj medlemstilfredshed, høj organisationsprocent og et ressourcestærkt sekretariat med 50 ansatte. Sekretariatet varetager den daglige drift af foreningen og ledes af en direktør. Direktøren udgør sammen med formanden den fælles daglige ledelse af foreningen. Læs mere på dp.dk.

Del i dit netværk
Logo:
Stillingsbetegnelse: Økonomichef
Frist: Udløbet
Organisations adresse: Stockholmsgade 27
Hjemmeside:

www.dp.dk

Kontaktpersoner:

Direktør, Dansk Psykolog Forening, Jacob Stengaard Madsen tlf. 29 11 21 69 

Searchchef, MUUSMANN, Carsten Lysdahl Søgaard tlf. 30 30 28 81 

1. samtalerunde: Onsdag den 17. august 2022
Testforløb hos MUUSMANN: Mandag den 22. august 2022
2. samtalerunde: Fredag den 26. august 2022
Tiltrædelse: 1. oktober 2022
MUUSMANN
Mail: info@muusmann.com
Telefon: 70 11 20 22
CVR: 31 74 77 32
Powered by Emply