Lægefaglig direktør - Regionshospital Nordjylland

Lægefaglig direktør til Regionshospital Nordjylland

Du skal have et tydeligt talent for topledelse og med visioner for fremtidens sundhedsvæsen. Du skal kunne bidrage til, at Regionshospital Nordjylland fortsat leverer behandling af høj kvalitet til vores patienter. Du kan motivere til udvikling og innovation i organisation og klinik, ligesom du vil prioritere uddannelse og forskning, så hospitalet er et attraktivt uddannelsessted.
Kapaciteten på det akutte og det medicinske område er presset. Rekruttering, fastholdelse, 72 timers udvidet behandlingsansvar og en ny patientnær ledelsesorganisering, er kun nogle af mange, vigtige og vanskelige opgaver, som vi sammen skal finde nye løsninger på. Det er vi parat til.
God ledelse er en holddisciplin. Vi ser derfor frem til at få en lægefaglig direktør ombord, der kan lytte, opponere og være med til at udvikle Regionshospital Nordjylland til fremtiden.

Opgaven og rollen som lægefaglig direktør

Som lægefaglig direktør skal du i hospitalsledelsen bidrage til at sikre, at hospitalet til enhver tid leverer stabil og sikker drift af høj faglig kvalitet og dermed fremstår som et attraktivt tilbud til regionens borgere. Hospitalsledelsen har derudover en vigtig rolle som inspirator til fortsat udvikling og har et særligt ansvar for udvikling af tværgående opgaveløsning på hospitalet, og for formidling af regionens og hospitalets visioner, strategier og mål.


Du vil blive vores lægefaglige ansigt udadtil, og skal medvirke til, at hospitalet med basis i Talenternes Hus skaber et aktivt og resultatskabende uddannelses- og forskningsmiljø, som forudsætning for rekruttering og fastholdelse. Det kræver et proaktivt og strategisk fokus, at hospitalet har en pipeline, hvor b.la. din indsats vil bidrage til at skabe en bemandingssituation og opgavevaretagelse i balance. Vi har bevist, at vi kan og tør gå nye veje.

Sammen med hospitalsleden vil du få et særligt ansvar for at indgå i nye og igangværende uddannelses-, udviklings- og forskningsrelaterede samarbejder med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet og andre eksterne samarbejdspartnere, herunder især Aalborg Universitetshospital. Samarbejdet med universitetet om medicinstudiet vil være et særligt fokusområde. Du skal ligeledes være med til at sikre, at forskningsbaserede resultater implementeres i klinikken sammen med Center for Klinisk Forskning i samarbejde med afdelingerne og administrationen.  

Hospitalet er en del af Region Nordjylland, og som lægefaglig direktør skal du være i stand til at fungere professionelt i en politisk styret organisation, og holde vores politikere opdaterede inden for dit felt. Samtidigt forventer vi, at du i kraft af din faglighed og person kan samarbejde på tværs af mange faggrupper og få opbakning til nye tiltag. Du er en del af Hospitals-MED udvalget og skal bidrage til et velfungerende samarbejde på tværs af hospitalet.

Vi har brug for en lægefaglig direktør, der kan forene og skabe stærke alliancer på tværs af hospitaler og kommuner, almen praksis, regioner, styrelsen og universitetet, og som kan kommunikere en klar og ambitiøs retning. I Hospitalsledelsen får du et særligt medansvar for at udvikle og engagere hospitalets ledere og medarbejdere. Patientnær ledelse er en bevægelse med mere ledelseskraft tæt på patienten, mindre afdelingsledelser, bedre rammer for personaleledelse og fokus på, at god ledelse er en holddisciplin. Med indsigt i klinikkens vilkår og opgaver skal du skabe nysgerrighed og opbakning i lægegruppen, som du skal have en nær og tæt kontakt med.

 
Som lægefaglig direktør skal du:

·     Sætte tryk på den nye patientnære ledelse, så de faglige ledere finder sig til rette i deres roller.

·     Gå forrest i samtaler om opgavevaretagelse og opgaveglidning, så vi sikrer en bemandingssituation i balance.

·     Fortsætte omstillingen til yderligere ambulant behandling og digital kommunikation for fortsat øget effektivitet og patienttilfredshed.

·     Facilitere indsatserne med bl.a. 72 timers udvidet behandlingsansvar.

·     Sætte uddannelse, udvikling, forskning, innovationsmiljøer, herunder samarbejdet med universitetet, højt på dagsordenen som en vigtig del af hospitalets signatur og fremtid.

·     Sikre at hospitalet får en tydelig position i det fremtidige nordjyske sundhedsvæsen, herunder fortsætte det nære og konstruktive samspil med Aalborg Universitetshospital.

·     Skabe stærke og bæredygtige alliancer eksternt, fx med kommuner, almen praksis og andre væsentlige samarbejdspartnere.

·     Sikre et hospital i økonomisk balance.

 
Vores forventninger til dig

Erfaring:

·     Du skal have relevant ledelseserfaring fra hospitalssektoren, ligesom du skal have indsigt i og erfaring med en politisk ledet organisation.

·     Du skal være respekteret og fagligt dygtig inden for dit felt, og gerne med indsigt i forskning.

·     Have solidt kendskab til den nationale sundhedsdagsorden, herunder interesse for den samlede sundhedssektor.

·     Du skal have et nationalt netværk og gerne internationalt udsyn.

·     Erfaring med at skabe velfungerende og udviklende samarbejder i alle relevante sammenhænge.

 
Personlige og ledelsesmæssige kompetencer:

·     Du skal være en dygtig og resultatorienteret holdspiller, der kan udfordre og bringe nye perspektiver ind i løsningen af opgaverne i hospitalsledelsen.

·     Du skal besidde et åbent og innovativt mindset, være visionær og bidrage til tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

·     Du skal trives i en udadvendt rolle med mange samarbejdspartnere.

·     Du kan begejstre og være tydelig i dialogen med hele organisationen og skabe samspil og samarbejde.

·     Du går gerne forrest, er tillidsvækkende og uhøjtidelig i samspillet med andre.

·     Du skal kunne stå i svære ledelsesmæssige beslutninger og håndtere disse i samarbejde med ledere og medarbejdere.

 
Læs mere om Regionshospital Nordjylland i profilmaterialet – herunder aktuel strategi og nøgletal.


 Vi tilbyder

Som lægefaglig direktør på Regionshospital Nordjylland bliver du en del af en hospitalsledelse, hvor samarbejde på kryds og tværs karakteriserer hverdagen. Der er plads til højt humør og vi har en uformel omgangstone, hvilket også præger hele hospitalet. Vi er et regionshospital, hvor de fleste kender hinanden, vi har et godt arbejdsmiljø med fokus på medmenneskelighed, også i kontakten med vores patienter. I Region Nordjylland har vi fokus på god ledelse, og der er mange muligheder for løbende udvikling og sparring med andre ledelseskolleger.

 
Læs mere om Region Nordjylland og de aktuelle fokusområder

Læs mere om ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland
 

Praktisk

Stillingens titel er lægefaglig direktør for Regionshospital Nordjylland. Den lægefaglige direktør indgår i hospitalsledelsen og refererer til hospitalsdirektøren. Der er opstart pr. 1. maj 2023 eller efter aftale. Der er ansøgningsfrist den 26. februar 2023.

Stillingen indeholder en attraktiv lønpakke og pensionsordning, jf. aftale for lægelige chefer.

1. samtalerunde foregår den 3. marts 2023.

2. samtalerunde foregår den 15. marts 2023.

Der vil være test og personlig samtale v. MUUSMANN A/S i Århus onsdag den 8. marts 2023.

Du er velkommen til at ringe til Lars Muusmann på 40 76 72 27 med henblik på en fortrolig uddybning af stillingen. Ligeledes kan hospitalsdirektør Henrik Larsen kontaktes for en fortrolig uddybning af stillingen på 41 18 32 65 samt sygeplejefaglig direktør Charlotte Fuglesang på 24 25 94 55.

Del i dit netværk
Logo:
Stillingsbetegnelse: Lægefaglig direktør
Frist: Udløbet
Organisations adresse: Bispensgade 37, 9800 Hjørring
1. samtalerunde: 3. marts 2023
Testforløb hos MUUSMANN: 8. marts 2023
2. samtalerunde: 15. marts 2023
Tiltrædelse: 1. maj 2023
MUUSMANN
Mail: info@muusmann.com
Telefon: 70 11 20 22
CVR: 31 74 77 32
Powered by Emply