Kommunaldirektør - Tårnby Kommune

Tårnby Kommune søger ambitiøs kommunaldirektør, som både evner at drive den ønskede udvikling, og samtidig bidrager med at sikre en stabil drift af de kommunale kerneopgaver. I de kommende år skal der blandt andet arbejdes på at opretholde en god økonomisk balance mellem indtægter og udgifter – kort sagt skal der holdes styr på økonomien. Og det er der heldigvis gode forudsætninger for. Som kommunaldirektør i Tårnby Kommune kommer du nemlig til at stå i spidsen for en dygtig og engageret organisation med høj faglighed og med mod på at afprøve nye ting.

Tårnby Kommune er kendetegnet af et godt politisk klima, hvor samspillet med administrationen er præget af ordentlighed og gensidig respekt. Stillingen som kommunaldirektør forudsætter, at du har politisk tæft og kan begå dig smidigt på alle niveauer og i samspil med mange forskellige interessenter, og hvor din inddragende og lyttende ledelsesstil understøtter den stærke samarbejdsånd, der præger både kommunalbestyrelse og ansatte.

Opgaven

Som kommunaldirektør skal du sikre, at kommunalbestyrelsens beslutninger gennemføres så den ønskede effekt når ud til borgerne, og det er en central opgave, at du med en sikker hånd går forrest i de omstillinger og forandringer, der følger af beslutningerne. Kommunaldirektøren skal tage ansvar og styring og være en fremsynet motor i kommunens udvikling, og herunder understøtte organisationens innovative kraft.

Rådgivning af borgmester og kommunalbestyrelse er naturligvis vigtigt, og du skal stå på mål for, at der fortsat leveres et godt fundament for gode beslutninger. Du skal være i stand til at formidle de politiske beslutninger internt og eksternt. En aktuel og central opgave er dertil at sikre økonomisk balance på kort og lang sigt, og en gennemsigtig og sikker budgetlægning. Skarp økonomistyring i hele organisationen skal være et naturligt fokusområde, så der løbende skabes råderum for den ønskede udvikling og drift af kommunens velfærdstilbud.

Som øverste personaleleder mærkes du tydeligt, og du skal sikre en velfungerende organisation, hvor samarbejde og tværgående tænkning er bærende. I MED skal samspillet og samarbejdet med medarbejderne have høj prioritet og fortsætte med at være konstruktivt, tillidsfuldt og involverende som en forudsætning for at skabe gode resultater og et attraktivt arbejdsmiljø.

Du er en naturlig leder for direktionen og skal sammen med de øvrige direktører sørge for et godt og dynamisk samarbejde med fokus på at skabe helhed og sammenhæng i hele organisationen.

Kompetencer

Den nye kommunaldirektør skal have kommunal erfaring, bred indsigt i de kommunale kerneopgaver og en sikker hånd i forhold til den politiske betjening og rådgivning. Herudover er det afgørende, at du besidder følgende personlige og ledelsesmæssige kompetencer:

  • Retningssikker: Du skal være struktureret og evne at organisere økonomistyringen, så der skabes en sikker økonomisk planlægning. Du skal være retningssikker og evne at opfange tendenser og udviklinger og handle på dem rettidigt.
  • Implementeringsstærk: Der forventes skarpe analytiske evner, solide strategiske kompetencer og en god forståelse for og erfaring med at gå forrest i realiseringen af politiske visioner og ambitioner. Væsentlige forudsætninger er, at du har overblik og fokus på processen og er lydhør over for idéer og indspil fra hele organisationen.
  • Tydelig ledelsesstil: Du skal have ledelseserfaring på højt niveau fra en politisk ledet organisation og mestre ledelse gennem andre for at bære beslutninger hele vejen igennem organisationen. Ledelsesstilen skal være tydelig, præcis og ordentlig, så der opnås følgeskab, engagement og ejerskab i hele kommunen. Endelig skal du efterleve transparente ledelsesmæssige værdier, som guider og skaber tydelighed om, hvad der er det rigtige at gøre i dilemmafyldte situationer og sammenhænge.
  • Kommunikerende: Som person skal du være udadvendt, hvilket blandt andet indebærer at opsøge relationer og netværk internt, lokalt og regionalt. Du skal praktisere en åben og inviterende ledelsesstil, som medvirker til at skabe dialog, samt motivation og tryghed hos ledere og medarbejdere.
  • Politisk tæft: Som kommunaldirektør skal du have udpræget politisk tæft og have en sikker fornemmelse for, hvad rollen som administrativ topchef indebærer i forhold til serviceringen af det politiske niveau. Kommunaldirektøren skal nyde tillid hos hele kommunalbestyrelsen og til enhver tid have føling med, hvad der rører sig blandt politikerne, og hvilke konsekvenser dette kan have. Det daglige samarbejde med borgmesteren er naturligvis vigtigt. Nøgleordene er: at være forberedt, have evner for at se detaljerne i en sag og at være præcis og tydelig.
  • Personlig integritet: Der forventes en stor personlig og faglig integritet, og det er vigtigt at være rolig i pressede og udfordrende situationer. Kommunaldirektøren skal understøtte en sund kultur, hvor der er en konstruktiv og positiv stemning – dette i samspil med såvel det politiske niveau som administrationen. Kommunaldirektøren skal have en autentisk og tillidsvækkende personlighed og have en tydelig bevidsthed om egne begrænsninger.

Andet

Læs mere om kommunen og stillingen i stillings- og kompetenceprofilen.

Tiltrædelse: 1. august 2023.

Ansøgningsfrist (forlænget): Søndag den 11. juni 2023 kl. 23.59. 

Yderligere information og spørgsmål: Kontakt borgmester Allan S. Andersen, tlf. 32 47 12 01, eller adm. direktør Chris E. Petersen, MUUSMANN, tlf. 81 71 75 16.

Tårnby Kommune er rig på kultur og turisme, med et aktivt foreningsliv, kulturelle begivenheder og mange engagerede medarbejdere og frivillige, der gør kommunen til et attraktivt sted at bo og besøge. Kommunen har ca. 43.000 indbyggere og lægger vægt på, at den kommunale service er helhedsorienteret, hurtig, venlig, værdig og forståelig.

Ansøg
Del i dit netværk Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google Plus Udskriv Tip en ven
Logo:
Stillingsbetegnelse: Kommunaldirektør
Frist: Forlænget: 11. juni 2023
Organisations adresse: Amager Landevej, 76, 2770, Kastrup
Hjemmeside:

www.taarnby.dk

Kontaktpersoner:

Borgmester Allan S. Andersen, tlf. 32 47 12 01

Adm. direktør Chris E. Petersen, MUUSMANN, tlf. 81 71 75 16.

1. samtalerunde: Torsdag den 15. juni 2023
Testforløb hos MUUSMANN: Mandag den 19. juni 2023
2. samtalerunde: Fredag den 23. juni 2023
Tiltrædelse: 1. august 2023
MUUSMANN
Mail: info@muusmann.com
Telefon: 70 11 20 22
CVR: 31 74 77 32