Kommunaldirektør - Næstved Kommune

Vi søger en samlende og strategisk kommunaldirektør, der kan gå forrest i udviklingen af kommunen. Du har politisk tæft og kan sætte retning, samtidig med, at du er driftssikker.  

Du kan tale med alle, og dit lokale engagement er tydeligt. Du skaber sammenhæng, og har med en inddragende og lyttende ledelsesstil fokus på det tværfaglige og tværgående samarbejde. Du udstråler tillid og skaber tryghed - og bidrager til de positive fortællinger.

Vi kan tilbyde en kompetent organisation med høj faglighed og god blanding af erfarne kræfter og nye medarbejdere. Du har mulighed for at sætte et tydeligt præg på kommunen og organisationen i et tæt og dynamisk samspil med Byråd og ansatte.

Næstved Kommune har en god balance mellem Næstved by og de 17 lokalområder, hvor Næstved som købstad og stor by er et naturligt centrum i kommunen. Kommunen har næsten 85.000 indbyggere og dækker en meget stor geografi. Kommunen er præget af tilflytning, og vækst er en naturlig dagsorden. Den nødvendige udbygning og tilpasning af kapacitet, samt et naturligt fokus på infrastruktur, præger derfor også Næstved Kommunes prioriteringer.

Opgaven

Du skal være en innovativ dynamo i kommunens udvikling, hvor du naturligt tager styringen. Det er vigtigt, at du har udsyn og orienterer dig mod nye tendenser. De etablerede måder at gøre tingene på skal udfordres, og der skal være mod til at afprøve nye tilgange i opgaveløsningen.

Handling bag de politiske beslutninger: Kommunaldirektøren skal sikre, at der sættes handlinger bag Byrådets visioner og beslutninger, så de ønskede resultater realiseres.  Du skal formidle de politiske beslutninger og bidrage til, at Byrådets beslutninger og mål realiseres. Politikker og strategier skal implementeres i bund, og anvendes som tiltænkt.

Rådgivning af borgmester og Byrådet er en central opgave, hvor det er vigtigt, at du opnår tillid hos alle politikere, som afsæt for et nuanceret med- og modspil til det politiske niveau.

Sikker økonomistyring: En sikker langsigtet økonomisk planlægning, hvor der løbende skabes råderum som fundament for den ønskede udvikling, er en vigtig opgave. Du skal derfor have fokus på sikker budgetlægning og skarp økonomistyring i hele organisationen kombineret med sammenhængende og velfungerende økonomi- og budgetprocesser.

Dialog og løsninger med erhvervslivet: Dialogen med erhvervslivet, og andre aktører der skaber by- og erhvervsudvikling i Næstved Kommune, er en prioriteret opgave. Du skal, som ambassadør for kommunen, skabe løsninger og finde veje til vækst og udvikling. Du skal derfor både anvende og udfordre de håndtag og muligheder, kommunen har for at skabe gode rammer.   

Udvikling af organisationen: Kommunaldirektøren leder direktion og chefgruppe, hvor sammenhængskraft, tydelighed og et tæt og dynamisk samarbejde er vigtigt.  

Kompetenceudvikling, trivsel, arbejdsmiljø, rekruttering, fastholdelse og løbende udvikling af organisationen er naturlige opgaver for kommunaldirektøren. Du skal desuden gå forrest og sikre, at der er et tydeligt fokus på det tværgående og tværfaglige samarbejde. I MED skal samspillet med medarbejderne være nærværende, engageret og have høj prioritet.

Udsyn og indblik: Som kommunaldirektøren skal du indgå i relevante fora på tværs af kommunerne og i samspil med andre relevante interessenter – både lokalt, regionalt og nationalt. Samtidig er det vigtigt at finde en balance mellem det udadvendte og de interne opgaver i Næstved Kommune.

 

Kompetencer

Erfaren leder med indsigt: Vi forventer ledelseserfaring på højt niveau fra en politisk ledet organisation og erfaring med ledelse af ledere på direktionsniveau. Du skal have indsigt i de kommunale kerneopgaver og en god forståelse for driften. Som topchef skal du evne at bære beslutninger og den strategiske retning hele vejen igennem organisationen. Ledelsesstilen skal derfor være tydelig, anerkendende og inspirerende, så der opnås gejst, følgeskab, engagement og ejerskab hos alle.

Økonomisk indsigt og sikker styring: Du skal have et solidt kendskab til og erfaring med kommunaløkonomi og processer omkring budgetlægning og økonomiopfølgning samt en sikker hånd på den langsigtede økonomiske planlægning. Du har helt naturligt, via dine erfaringer, en juridisk forståelse og flair for de rammer og regler, der omgiver den kommunale opgaveløsning. Du kan gennemskue sammenhæng mellem faglige indsatser, økonomi, ressourcer og de forventede resultater af tiltag og initiativer.

Relationelle kompetencer: Du skal have stærke relationelle kompetencer samt en åben og nysgerrig tilgang til andre, hvor du selv fremstår med en stærk personlig og faglig integritet. Det er vigtigt at kunne begå sig smidigt på alle niveauer og i samspillet med mange forskellige typer af interessenter. Det er desuden vigtigt, at du har interesse for at være en udadvendt repræsentant for kommunen i samspillet med de lokale aktører inden for erhvervsliv m.v.

Politisk tæft: Politisk tæft og en sikker erfaren hånd, i forhold til den politiske betjening og rådgivning, er helt afgørende. Du kan opbygge tillid hos hele Byrådet og har naturligt en god føling med, hvad der rører sig blandt politikerne, og hvilken betydning det har i væsentlige sager.

Strategisk og visionær: Du skal være visionær og strategisk i forhold til den fortsatte udvikling af Næstved Kommune. Et godt blik for udviklingstendenser er et vigtigt fundament for at adressere både muligheder og udfordringer rettidigt.

Kommunikation og formidling: Du formidler levende og engageret, og er nærværende og lyttende i dialogen med andre. Både den interne og eksterne kommunikation vægtes højt, hvor du, med en åben og ærlig stil, formidler forståeligt, tydeligt og præcist både skriftligt og mundtligt, så der skabes engagement og følgeskab hele vejen igennem organisationen – og hos eksterne samarbejdspartnere.

Andet

Læs mere på www.naestved.dk og i stillings- og kompetenceprofilen på muusmann.com. Du kan se Borgmester Carsten Rasmussen fortælle om stillingen her. 

Tiltrædelse: 1. august 2023.

Ansøgningsfrist: søndag den 11. juni 2023

Yderligere information og spørgsmål: Kontakt borgmester Carsten Rasmussen, tlf. 25 45 09 43, eller associeret partner Lars Bo Pedersen fra MUUSMANN, tlf. 40 22 87 18.

Ansøg
Del i dit netværk Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google Plus Udskriv Tip en ven
Logo:
Stillingsbetegnelse: Kommunaldirektør
Frist:
Organisations adresse: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved
Hjemmeside:

naestved.dk/

Kontaktpersoner:

Borgmester Carsten Rasmussen, tlf. 25 45 09 43
Associeret partner Lars Bo Pedersen fra MUUSMANN, tlf. 40 22 87 18.

1. samtalerunde: onsdag d. 14. juni 2023
Testforløb hos MUUSMANN: mandag d. 19. juni 2023
2. samtalerunde: torsdag d. 22. juni 2023
Tiltrædelse: 1. august 2023
MUUSMANN
Mail: info@muusmann.com
Telefon: 70 11 20 22
CVR: 31 74 77 32