Direktør - Sydtrafik

Trives du med en bred og kompleks opgaveportefølje, hvor du både skal arbejde strategisk og kunne gå i detaljen? Indgår ordentlighed, dialog og synlighed i dit værdigrundlag? Kan du opbygge og udbygge relationer som grundlag for helhedsorienterede opgaveløsninger? Brænder du for at arbejde med mobilitet og grøn omstilling? Så er stillingen som direktør i Sydtrafik sikkert noget for dig, og vi vil gerne høre fra dig.

Da den nuværende direktørs kontrakt udløber, søger vi en direktør til Sydtrafik.

Jobbet som direktør i Sydtrafik er komplekst, og det kræver en person med gode faglige, ledelsesmæssige, personlige og sociale kompetencer. Som en del af denne profil hører også stærke relationelle kompetencer og samarbejdsevner, der medvirker til at sikre tryghed og tillid i organisationen.

Den kommende direktør skal være en stærk og tydelig kommunikator, som i et enkelt og klart sprog kan formidle budskaber. Samtidig skal direktøren være en samarbejdsorienteret og inviterende person såvel internt i selskabet som i samspillet med eksterne samarbejdspartnere.

Følgende 5 kompetencer er centrale for den fremtidige direktør:

1. Strategi og politik. Direktøren skal have stærke kompetencer i forhold til at drive udviklingen af Sydtrafik og i forhold til at give nogle svarmuligheder på de centrale spørgsmål: ”Hvad er trafikselskabets rolle i fremtiden?” og ”Hvordan kan Sydtrafik aktivt arbejde med – og påvirke – grundvilkårene for den kollektive trafik i fremtiden?” Det strategiske overblik og den strategiske tilgang skal være fremtrædende hos direktøren. Tilsvarende skal direktøren kunne agere hensigtsmæssigt i et politisk styret system og være bevidst om muligheder og begrænsninger i den sammenhæng.

2. Overblik og detalje. Direktøren skal ubesværet kunne balancere mellem at skabe og holde overblik, og samtidig kunne gå i detaljen i de rette situationer og sammenhænge. Dette kræver, at direktøren hurtigt etablerer en forståelse for, hvad der er det rigtige at gøre i en given situation, og hvad der er på spil. Der lægges stor vægt på, at direktøren har fokus på ”rettidig økonomisk omhu”, og dermed stiller sig i front for på forkant at tilpasse selskabet til den økonomiske virkelighed.

3. Håndtere kompleksitet. Opgaveporteføljen for direktøren er omfattende, spændende og kompleks, og mange aktører vil forvente input og sparring fra direktøren. Det er derfor vigtigt, at direktøren har høj intellektuel kapacitet, der sætter direktøren i stand til med sikker hånd at prioritere sine opgaver og sin tidsanvendelse. Vedkommende skal agere hensigtsmæssigt i de mange opgaver og sammenhænge, som vedkommende skal forholde sig til. Direktøren formår at dykke ned i det hele, uden at drukne, for at få den fulde og rette forståelse for opgaverne og udfordringerne.

4. Tydelig, synlig og tilgængelig. Direktøren skal være bevidst om vigtigheden af at være tydelig, synlig og tilgængelig for ledergruppen, medarbejderne og i samspillet med vognmænd, kommuner og region. En synlig og tilgængelig direktør styrker sammenholdet, og er en væsentlig præmis i forhold til at opretholde og udvikle den ”vi-følelse” og høje medarbejdertilfredshed, som karakteriserer Sydtrafik.

5. Dialog og samarbejde. Direktøren skal være garant for at videreføre en kultur, hvor medarbejderinddragelse er højt prioriteret, og hvor der tages fat på udfordringer, inden disse bliver til problemer. Direktøren skal have ”en åben dør” som ledere og medarbejdere er trygge ved at gå ind af, og direktøren skal i det hele taget have en inviterende tilgang til dialog og inddragelse. Samtidig skal direktøren være retningssættende og kunne træffe de nødvendige beslutninger, når det er relevant.

Personen

Det er endvidere vigtigt at direktøren:

  • Kan veksle mellem at lytte og inddrage og samtidig kunne træffe de nødvendige beslutninger og prioriteringer på en naturlig og professionel måde
  • Viser tillid til medarbejdernes kompetencer, giver plads til udvikling og samtidig via prioritering af opgaverne sikrer den rette sammenhæng mellem ressourcer og opgaver
  • Er en person og en leder, man som medarbejder føler sig tryg ved, og som man kan tale med
  • Har udprægede kommunikative kompetencer, som bidrager til at sikre, at der er tillid til direktøren som organisationens frontfigur
  • Kan balancere mellem at sætte tingene i perspektiv og samtidig sikre konkret fremdrift og konkrete resultater
  • Praktiserer en ledelsesstil, som er præget af ordentlighed, og hvor direktørens personlige integritet er en vigtig faktor i forhold til at etablere følgeskab hos ledere og medarbejdere omkring de beslutninger, direktøren træffer, og den måde Sydtrafik ledes på
  • Har sans og interesse for at arbejde med optimering af processer og arbejdsgange, således at de til rådighedsværende midler til enhver tid udnyttes bedst muligt og med høj kvalitet
  • Har tæft for godt købmandskab og er i stand til at skabe en god forretning
  • Er ambitiøs på egne vegne og på vegne af Sydtrafik
  • Repræsenterer en ledelsesstil, hvor ordentlighed og respekt er centrale værdier

Direktøren refererer til bestyrelsen for Sydtrafik.

Kort om Sydtrafik:

Sydtrafik er et offentligt §60-selskab stiftet den 1. januar 2007 ud fra loven om trafikselskaber. Selskabet er etableret og ejet af Region Syddanmark og kommunerne i den jyske del af Region Syddanmark. Sydtrafiks bestyrelse består af repræsentanter fra samtlige ejere.

Sydtrafik planlægger buskørsel og flextrafik for ejerne. Ejerne beslutter rammerne for, hvordan busserne skal køre, og hvilke flextilbud der skal være.  Sydtrafik rådgiver ejerne om, hvordan buskørslen kan planlægges bedst muligt og laver derved køreplanerne. Buskørsel og flextrafik sendes i udbud. De vognmænd der vinder udbuddet, udfører kørslen med egne busser/flexvogne og med egne chauffører.

Sydtrafiks administrative ledelse består af en chefgruppe: direktør, chef for kunde og marked, chef for økonomi og IT, chef for flextrafik samt chef for plan, udvikling og HR. Hertil kommer ledergruppen, der består af chefgruppen samt 6 teamledere.

Sydtrafik har p.t. 95 medarbejdere.

Andet

Du kan læse mere uddybende om Sydtrafik og stillingen i stillings- og kompetenceprofilen her

Ansættelsesvilkår fremgår af Stillings-og kompetenceprofilen.

Ansøgningsfrist: Søndag den 23. april 2023

Kontakt gerne bestyrelsesformand, Preben Friis-Hauge, tlf. 60 21 45 44 eller partner i MUUSMANN, Carsten Søgaard, tlf. 30 30 28 81.

Ansøg
Del i dit netværk
Logo:
Stillingsbetegnelse: Direktør - Sydtrafik
Frist:
Organisations adresse: Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen
Hjemmeside:

https://sydtrafik.dk/

1. samtalerunde: onsdag den 26. april 2023
Testforløb hos MUUSMANN: tirsdag den 22. maj 2023
2. samtalerunde: onsdag den 31. maj 2023
Tiltrædelse: 1. august 2023
MUUSMANN
Mail: info@muusmann.com
Telefon: 70 11 20 22
CVR: 31 74 77 32
Powered by Emply