Direktør - FGU Skolen HLSS

Vil du stå i spidsen for en skole, hvor visionen er sammen at skabe fundamentet for elevers fremtid?

Er du lyttende og inddragende? Er du god til at se muligheder i den enkelte og i samarbejde? Og kan du navigere i et felt med mange interessenter? Så kan du være den rette kandidat til stillingen som direktør for FGU Skolen i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer.

Opgaven

Forberedende Grunduddannelse (FGU) er en uddannelse for unge under 25 år, som har brug for et samlet uddannelsestilbud for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller beskæftigelse.

FGU Skolen HLSS har tre udbudssteder i henholdsvis Holstebro, Skive og Struer. Skolen har i alt 42 ansatte og p.t. ca. 175 elever i alderen 16-25 år.

Direktøren får ansvar for ledelse, drift og udvikling af skolen i tæt samarbejde med medarbejdere, ledere og bestyrelse. Hovedopgaven er at sikre, at skolen er et velfungerende og attraktivt uddannelsestilbud til målgruppen.

Skolens kommende direktør skal især have fokus på den overordnede strategiske ledelse af skolen og samarbejdet med interessenter.

Der er igangsat en proces med at intensivere dialogen med kommunerne om ønskerne til skolens uddannelsestilbud. Derudover får du som direktør en vigtig rolle i at udvikle samarbejdet med det lokale arbejdsmarked og andre uddannelsesinstitutioner, hvor du skal bidrage til en koordineret og sammenhængende indsats for målgruppen. Profilering af skolen bliver ligeledes en vigtig opgave.

På de interne linjer skal du sikre rammerne for en velfungerende hverdag for elever og medarbejdere og understøtte samarbejdet på tværs af fagligheder og matrikler.

Profil

Vi søger en direktør, der har engagement og indsigt i skolens opgave med at hjælpe unge mennesker med forskellig baggrund og forudsætninger godt videre i livet mod uddannelse eller job.   

Det er en fordel at have kendskab til målgruppen og til skoledrift. Du kan også have en håndværksmæssig baggrund. Pædagogisk indsigt er en forudsætning.

Du må meget gerne have ledererfaring og en relevant lederuddannelse. Det allervigtigste er imidlertid dit menneskesyn og dine værdier. Det er afgørende, at du har en rummelig og ressourceorienteret tilgang til eleverne.  

Vi lægger vægt på, at du er en synlig og nærværende direktør, og at du praktiserer en åben og tillidsfuld ledelsesstil, hvor du søger dialogen og sætter ledere og medarbejderes kompetencer i spil.

Det er vigtigt, at du kan begå dig i mange forskellige sammenhænge og er god til at etablere samarbejder. Du forstår interessenters perspektiv, er lydhør og formår at omsætte ønsker og behov til konkrete tiltag.

Du skal have økonomisk sans, så du kan sikre, at der er styr på skolens økonomi.      

Du kan læse mere om opgaver og kompetencekrav i stillings- og kompetenceprofilen.

Vi tilbyder:

  • At stå i spidsen for en skole, der gør en forskel – for den enkelte elev og i et samfundsmæssigt perspektiv.
  • At træde ind i en velfungerende organisation, som er kommet langt siden etableringen i 2019.
  • At blive øverste leder på en skole med engagerede og initiativrige ledere og medarbejdere, der byder ind med løsninger til gavn for eleverne.
  • At blive en væsentlig del af et lokalområde, hvor der er potentialer for etablering og udvikling af samarbejder.
  • Mulighed for relevant kompetenceudvikling.

Ansættelsen sker i henhold til Cirkulære om aftale om ansættelse af chefer ved institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU).

Ansøgningsfrist: 26. februar 2023

For yderligere information er du velkommen til at kontakte konstitueret bestyrelsesformand Jens Lønberg tlf. 22 53 53 77, eller rekrutteringschef i MUUSMANN, Iben Munck Adamsen tlf. 22 91 20 06.

Del i dit netværk
Logo:
Stillingsbetegnelse: Direktør
Frist: Udløbet
Organisations adresse: Skivevej 112, 7500 Holstebro
Hjemmeside:

www.fguskolen.dk

1. samtalerunde: 2. marts
Testforløb hos MUUSMANN: 6. marts
2. samtalerunde: 10. marts
Tiltrædelse: 1. maj
MUUSMANN
Mail: info@muusmann.com
Telefon: 70 11 20 22
CVR: 31 74 77 32
Powered by Emply