Direktør - FGU Midt-Vest

Vil du stå i spidsen for en uddannelsesinstitution med engagerede medarbejdere, der hver dag yder en vigtig indsat for at hjælpe en mangfoldig elevgruppe godt videre i livet til uddannelse eller beskæftigelse?

Er du en dygtig leder, der kan fungere som samlende figur, sætte retning og sikre styr på økonomien? Er du god til at se muligheder, og kan du navigere i et felt med mange interessenter? Så kan du være den rette kandidat til stillingen som direktør for FGU Midt-Vest.

 

FGU Midt-Vest

FGU Midt-Vest tilbyder en fleksibel og målrettet uddannelse i trygge omgivelser med nærværende lærere og vejledere til unge under 25 år, som har brug for et samlet uddannelsestilbud for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller beskæftigelse.

Uddannelsesinstitutionen har et tæt samspil med omverdenen og er placeret i en landsdel med et aktivt erhvervsliv, hvor der er mange spændende muligheder for samarbejde.

FGU Midt-Vest har skoler i Herning, Ikast og Skjern og i alt 54 ansatte og p.t. 267 elever.

 

Opgaven

Den kommende direktør får ansvar for FGU Midt-Vests drift og fortsatte udvikling i tæt samspil med ledere, medarbejdere og bestyrelse.

Hovedopgaven er at sikre, at FGU Midt-Vest er en velfungerende og attraktiv uddannelsesinstitution for målgruppen.

Du skal sikre rammerne for en stabil daglig drift, hvor retningen er tydelig, og hvor der er styr på økonomien. På de indre linjer skal du desuden sikre samling på tværs af skolerne og klarhed om roller og funktioner i organisationen.   

En vigtig opgave bliver at vedligeholde og styrke de eksterne relationer til kommunerne, erhvervslivet og øvrige uddannelsesinstitutioner med henblik på at sikre en sammenhængende og koordineret indsats for målgruppen.

Du skal bidrage til at udbrede kendskabet og de gode fortællinger om FGU Midt-Vest og have fokus på at fremme skolens interesser i relevante sammenhænge - lokalt og nationalt.

 

Profil

Vi søger en direktør med stærke strategiske, styringsmæssige og relationelle ledelseskompetencer.

Vi lægger vægt på, at du er god til at sætte tydelig retning og rammer for organisationens opgaveløsningen og har modet til at foretage prioriteringer.  

Det er afgørende, at du har sans for økonomi og har en tilgang til økonomistyringen præget af realisme og proaktivitet.

For at lykkes i stillingen er det desuden vigtigt, at du kan begå dig i mange forskellige sammenhænge, er god til at etablere tillidsfulde relationer og kan skabe begejstring og følgeskab. 

Som person hviler du godt i dig selv og formår at bevare ro og overblik i pressede situationer.

Det er en fordel at have kendskab til FGU’s målgruppe, skoledrift og samspillet med arbejdsmarkedets parter. Ledelseserfaring er en forudsætning og du må meget gene have erfaring med ledelse af ledere.

Vi forventer, at du er motiveret af FGU Midt-Vests opgave med at hjælpe unge mennesker godt videre i livet, og at du kan se dig selv i vores værdier om rummelighed, engagement og faglighed.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Ib Lauritsen, tlf. 40 30 22 34, eller rekrutteringschef i MUUSMANN, Iben Munck Adamsen tlf. 22 91 20 06.

 

Ansøgningsfrist: 10. april 2023

Ansættelsen sker i henhold til Cirkulære om aftale om ansættelse af chefer ved institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU).

Ansøg
Del i dit netværk
Logo:
Stillingsbetegnelse: Direktør
Frist:
Organisations adresse: Gudhjemvej, 2, 7400, Herning
Kontaktpersoner:

Bestyrelsesformand Ib Lauritsen tlf. 40 30 22 34

Rekrutteringschef i MUUSMANN Iben Munck Adamsen tlf. 22 91 20 06

1. samtalerunde: Fredag den 14. april 2023
Testforløb hos MUUSMANN: Tirsdag den 18. april 2023
2. samtalerunde: Mandag den 24. april 2023
Tiltrædelse: Den 1. juni 2023
MUUSMANN
Mail: info@muusmann.com
Telefon: 70 11 20 22
CVR: 31 74 77 32
Powered by Emply